Writing /home/doku/html/Educatie_Resurse_online/data/cache/4/4a8277cdf08f1a5acfb4bb47cadd6fae.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/doku/html/Educatie_Resurse_online/data/cache/4/4a8277cdf08f1a5acfb4bb47cadd6fae.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/doku/html/Educatie_Resurse_online/data/cache/4/4a8277cdf08f1a5acfb4bb47cadd6fae.xhtml failed

Agricultura si dezvoltare rurala - Colectie de resurse onlineAgricultura si dezvoltare rurala - Colectie de resurse online contine legaturi catre pagini web de institutii romanesti si straine, organizatii, firme, programe, retele si portaluri tematice care permit acces la alte colectii de resurse, precum si explicatii asupra continutului paginilor spre care se face legatura.Agricultura si dezvoltare rurala - Colectie de resurse online este structurat pe domenii de interes. Sursele prezentate sunt descrise pe scurt, si se poate ajunge la website-uri prin click pe adresa URL sau pe imaginea ce insoteste fiecare sursa.

Resurse guvernamentale

http://www.madr.ro/ Ministerul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale


Pagina Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale contine sectiuni dedicate agriculturii, silviculturii si dezvoltarii rurale, anunturi importante privind finantarile din domeniu, precum si informatii legate de preturile produselor, tehnologii, targuri si expozitii etc.

Legislatie

http://www.madr.ro/pages/legislatie.php?offset=0&limit=20

Colectie de legislatie pentru domeniul „Agricultura“. Actele normative sunt accesibile in format .pdf, .html sau in arhive .zip. Pentru a putea accesa informatiile disponibile in format .pdf aveti nevoie de Acrobat Reader. Pentru accesarea informatiilor in .zip, aveti nevoie de un soft de dezarhivare (7-zip).


http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11617 LEGE nr.36 din 30 aprilie 1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

http://www.bursaagricola.ro/Info-Ordonanta_de_urgenta_nr__125_din_21_12_2006-135-25573-1.html ORDONANTA DE URGENTA nr.125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

http://www.cdep.ro/proiecte/2007/100/60/9/leg_pl169_07.pdf LEGE nr.139 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura


http://www.bursaagricola.ro/Info-Ordin_nr__791_din_12_12_2006-135-25575-1.html Ordin nr. 791 din 12/12/2006, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania

http://www.bursaagricola.ro/Info-Ordin_nr__607_din_28_08_2006-135-25574-1.html Ordin nr. 607 din 28/08/2006, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementareAgentii, oficii, institute

http://www.apia.org.ro/


Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) gestioneaza subventiile din Fondul European pentu Garantare in Agricultura, care se acorda sub forma de plati directe la hectar. De asemenea, agentia administreaza sistemul de certificate de export-import si garantii pentru importul si exportul produselor agricole, elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole.http://www.apia.org.ro/regiuni.htm


Lista Centrelor locale APIA. Faceti click pe fiecare judet pentru a afla datele de contact ale fiecarui centru. Pentru a scrie un mesaj catre centrul respectiv, faceti click pe legatura tip e-mail (de exemplu clarad.arad@apia.org.ro )

http://www.apia.org.ro/ghidul_utilizatorului.htm


Contine lista documentelor utile persoanelor care doresc subventii pentru productia, importul sau exportul produselor agricole. Informatiile sunt disponibile in format .pdf; pentru a le putea accesa aveti nevoie de Acrobat Reader


http://www.ansv.ro/menu.php?modul=judetul.php&idjudet=0&judetul=Centrala


Pagina Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Contine o sectiune de date utile despre posibile epidemii in randul animalelor, liste de boli, informatii despre finantari europene etc. De asemenea, contine o sectiune de legislatie din domeniul sanitar-veterinar.http://www.ansv.ro/alljudete.php


Lista Directiilor Judetene Sanitar-Veterinare. Faceti click pe fiecare judet pentru a afla datele de contact ale fiecarei directii. Pentru a scrie un mesaj catre directia respectiva, faceti click pe legatura tip e-mail (de exemplu office-arad@ansv.ro)
http://www.apdrp.ro/


Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) asigura implementarea tehnica si financiara a Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si a preluat in totalitate derularea si monitorizarea programului SAPARD. Printre activitatile agentiei sunt si: imbunatatirea procesarii agroindustriale, sprijinirea dezvoltarii fermelor de semi-subzistenta, managementul padurilor si a produselor forestiere, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale, conservarea biodiversitatii, activitati de diversificare economica, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural si arhitectural, cat si renovarea satelor.

In continuare sunt prezentate masurile de finantare prin FEADR si documentatia care trebuie completata de solicitantii de finantari. Informatiile sunt disponibile in format .pdf; pentru a le putea accesa aveti nevoie de Acrobat Reader


http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1819&lang=RO – mas 112
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1813&lang=RO – mas 312
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1814&lang=RO – mas 313
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1694&lang=RO – mas 121
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1695&lang=RO – mas 123
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1696&lang=RO – mas 322

http://www.anpa.ro/


Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura elaboreaza strategia si cadrul legal privind dezvoltarea sectorului pescaresc in Romania, fiind responsabila de implementarea Politicii Comune a Pescuitului in Romania si de implementarea tehnica a masurilor si de controlul reglementarilor in domeniul pescuitului si acvaculturii.http://www.anpa.ro/index.php?v=program&id=6


Cadrul Programului Operational pentru Pescuit si masurile incluse in acesta.

http://www.anpa.ro/index.php?v=program&id=5


Aici gasiti LISTA BENEFICIARILOR FEP, ghidurile solicitantului pentru masurile:1.3, 1.5, 2.1 si 2.6, Cerere de finantare, Memoriu justificativ, Plan de afaceri, Studiul de fezabilitate beneficiari publici/ privati, Anexe financiare Plan de Afaceri si C1 1 - Contract de finantare. Informatiile sunt disponibile in format .pdf; pentru a le putea accesa aveti nevoie de Acrobat Reader
http://www.consultantaagricola.ro/


Agentia Nationala de Consultanta Agricola are ca atributii principale pregatirea pentru integrarea in Uniunea Europeana a populatiei rurale care desfasoara activitati agricole, piscicole, silvice si de diversificare a activitatilor din mediul rural. De asemenea, agentia promoveaza programele de dezvoltare rurala si acorda asistenta si consultanta tehnica pentru accesarea rapida a fondurilor structurale, a sistemului de sustinere a producatorilor agricoli si a altor programe de finantare.

http://www.consultantaagricola.ro/baza_de_date.php


Centralizatoare de preturi la principalele produse agricole incepand cu luna aprilie 2007.

http://www.consultantaagricola.ro/cursuri.php?go=1&judet=0&meserie=0#tabel


Cursuri de instruire, calificare si perfectionare in diferite meserii legate de agricultura, organizate pana la momentul actual in toate judetele.

http://www.consultantaagricola.ro/politici_agricole.php


Politici publice romanesti si europene in agricultura, masuri de finantare, Politica Agricola Comuna.

http://www.consultantaagricola.ro/proiecte_tip.php


Modele de proiecte pentru diferite tipuri de exploatatii agricole


http://www.anif.ro/


Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare administreaza lucrari de irigatii, combaterea eroziunii solului, indiguiri, baraje etc. ANIF raspunde si de apararea impotriva inundatiilor si gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajarile proprii.

http://www.anif.ro/tarife/

http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/OARZ-uri.aspx

Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie (A.N.A.R.Z.) se ocupa cu activitati de reproductie, conservare si ameliorare a patrimoniului genetic in zootehnie, organizeaz Banca Nationala de date si sistemul computerizat si asigura consultanta tehnica crescatorilor de animale pentru imbunatatirea managementului fermelor. ANARZ are oficii in toate judetele, iar lista lor se gaseste mai josDe asemenea, ANARZ are si programe de ameliorare a unor specii de animale domestice. Legaturile de mai jos duc la textele ordinelor ministeriale publicate in Monitorul Oficial.

http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/Programe+de+ameliorare+pe+specii.aspx
http://www.rosilva.ro/


Regia Nationala a Padurilor - Romsilva functioneaza sub autoritatea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are ca scop gospodarirea durabila si unitara a fondului forestier proprietate publica a statului. De asemenea, Regia coordoneaza si implementeaza programul national de ameliorare genetica a cabalinelor, promovarea pe plan national si international a exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si cercetare-dezvoltare pentru cresterea animalelor de blana.


http://www.rosilva.ro/categorie.php?id=8


Aceasta pagina contine legaturi spre alte site-uri Internet cu specific forestier.http://www.onvv.ro/


Oficiul National al Viei si Vinului elaboreaza politicile nationale in domeniul viei si vinului, promoveaza produsele romanesti pe plan international si sprijina cultura viteti de vie si productia de vin.http://www.oniv.ro/


Organizatia Nationala Interprofesionala Vitivinicola (ONIV) este o asociatie – umbrela formata din organizatiile de producatori, pe baza liberei initiative a acestora. ONIV are ca scop reglementarea producerii, prelucrarii, depozitarii, distributiei si comercializarii produselor vitivinicole si desfasoara activitati de apararea a intereselor producatorilor, cu respectarea diversitatii regionale.

http://www.ondov.ro/


Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri este organismul de reglementare in domeniul productiei de struguri pentru vin. De asemenea, ONDOV elibereaza autorizatii de producator si certificate de atestare a dreptului de comercializare si controleaza calitatea vinurilor si a productiei de strucuri pentru vin.

http://www.incs.ro/incshome.htm


Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor are ca scop certificarea calitatii semintelor, verificarea autenticitatii si puritatii soiurilor, precum si controlul starii sanitare a semintelor.

Mai jos se gasesc formularele necesare pentru certificarea semintelor si materialului saditor.


http://www.incs.ro/formulare.htm


http://www.ricic.ro/


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola este principalul institut de cercetari care produce si cerceteaza soiuri si hibrizi de cereale si plante tehnice, realizeaza teste de rezistenta la diferite substante chimice si promoveaza descoperirile stiintifice in domeniu.

Resurse neguvernamentale

http://www.fnsadscagrostar.ro/ - federatie sindicala


Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe „AGROSTAR“ este o organizatie profesionala, democratica, fara caracter politic, constituita la nivel national, care reuneste pe baza liberului consimtamant salariati din societatile comerciale agricole, institute si statiuni de cercetare, societati comerciale de alimentatie, tutun, producatori agricoli, precum si persoane care exercita o meserie sau o profesie in mod independent. A fost infiintata in anul 1990 si numara peste 38.000 de membri, avand in componenta sa peste 150 de sindicate din toate ramurile agriculturii ( cultura campului, avicultura, viticultura, horticultura, sindicate ale producatorilor si fermierilor).

http://www.cartel-alfa.ro/default.asp?nod=13


Aici se gaseste lista formatiunilor sindicale afiliate la Confederatia Cartel Alfa, printre care si Centrala Nationala a Sindicatelor din Agricultura CERES.http://www.proagricultura.ro/romanian/index.htm


ProAgricultura este o fundatie de caritate, coordonata de catre specialisti din Marea Britanie, care ajuta grupuri de fermieri foarte saraci din Estul Europei (Romania, Albania si Moldova), pentru a-si dezvolta potentialul existent de a genera venituri si noi locuri de munca la sate, in scopul de a-si asigura un viitor mai bun pentru ei insisi si pentru comunitatile din care fac parte.

http://www.fdr.ro/index.php


Fundatia pentru Dezvoltare Rurala din Romania are ca obiective principale formarea fermierilor privati, crearea de exploatatii agricole model si dezvoltarea comunitatilor rurale pornind de la acest nivel crescut de competenta in agricultura.

http://www.greenagenda.org/


Website sustinut de reteaua „Green Agenda“ formata din organizatiile Albamont Alba Iulia, Clubul Ecologic „Transilvania“ Cluj-Napoca, Ecotop Oradea si Focus Eco-Center Targu-Mures care militeaza impreuna pentru dezvoltarea durabila a spatiului rural romanesc. Cele patru organizatii au dezvoltat o metodologie de rezolvare a problemelor de mediu in comunitatile rurale prin colaborarea autoritatiolor si a societatii civile, metodologie numita „agenda verde“.http://www.finantare.ro/subventii-IMM.html


Posibilitati de finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii din domeniul agricol.http://www.finantare.ro/subventii-ONG.html


Posibilitati de finantare pentru organizatii neguvernamentale din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.

http://www.bio-romania.org/


Asociatia BIO ROMANIA este constituita de 18 asociatii, cooperative, societati comerciale si producatori individuali de produse ecologice si se doreste a fi un for care va milita pentru dezvoltarea agriculturii ecologice si promovarea consumului de alimente sanatoase.

http://www.pacero.ro/pacerohome.htm


Patronatul Crescatorilor si Exportatorilor Romani de Ovine - P.A.C.E.R.O. include peste 39 de agenti economici, crescatori si exportatori de ovine si s-a infiintat din necesitatea existentei unui organism reprezentativ pentru crescatorii si exportatorii de ovine din Romania, pentru sprijinirea directa si calificata a acestora, in relatiile cu autoritatile de stat si cu organismele similare din tara si din strainatate.

http://www.ruralnet.ro/


Misiunea RuralNet este de a sprijini dezvoltarea comunitara in mediul rural din Romania prin cresterea si valorificarea competentelor actorilor din domeniu. Organizatiile membre ale retelei sunt:


Asociatia de Dezvoltare Comunitara Regionala http://www.szeke.ro/
Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin http://www.arcs.ro
Asociatia Transfrontaliera Pro Dezvoltarehttp://www.atpd.ro
Centrul de Asistenta Ruralahttp://www.rural-center.org
Centrul de Mediere si Securitate Comunitarahttp://www.cmsc.ro
Centrul de Resurse CRESThttp://www.crest.ro
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romihttp://www.romacenter.ro
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalahttp://www.edrc.ro
CENTRUL de RESURSE pentru ORGANIZATIILE NONPROFIT din OLTENIA - CRONOhttp://www.crono.org.ro
Centrul Educatia 2000+ http://www.cedu.ro
Clubul de Ecologie si Turism Montan - Albamonthttp://www.albamont.ro
Fundatia Carpaticahttp://www.cfoundation.ro
Fundatia CIVITAS pentru Societatea Civilahttp://www.civitas.ro
Fundatia Ecotop Oradeahttp://www.ecotoporadea.ro
Fundatia pentru Educatie si Dezvoltare Locala Agapishttp://www.agapis.ro
Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familiehttp://www.frccf.org.ro
Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare - PACThttp://www.fundatiapact.ro

http://www.amac.ro/

Asociatia de Marketing in Agricultura CLAR, (AMAC) consituie o organizatie non-profit, apolitica si neguvernamentala care functioneaza cu acordul Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului din Romania si care, cu ajutor constant si avizat, isi propune revitalizarea agriculturii nationale. Pornind de la ideea ca productia in acest domeniu trebuie sa fie permanent adaptata la cerintele prezente si viitoare ale consumatorilor si sa le satisfaca cu maximum de eficienta, AMAC are drept membri oameni de caracter, intreprinzatori si dornici de a-si ajuta semenii prin cunostinte vaste si solutii viabile pentru aceasta ramura a economiei romanesti.


Resurse generale

http://www.bursaagricola.ro/


Portal cu informatii si oferte de vanzare-cumparare din domeniul agriculturii

http://www.infoagrar.ro/index.htm


Catalog de mica si mare publicitate agricola, se poate comanda de pe aceasta pagina web. Pentru a comanda catalogul rebuie sa descarcati un talon de comanda in format MSWord. Catalogul costa 25 RON.http://www.fib.ro/rom/intro.php

Targ virtual pentru industria alimentara, agricultura, domenii conexehttp://www.utilajeagricole.ro/


Portal de anunturi de vanzare-cumparare utilaje agricole, organizat pe tipuri de utilaje.


Forumuri

http://agroanunt.3xforum.ro/


Forum de discutii pe teme de agriculutura. Pentru a putea participa la discutii trebuie sa va inscrieti. Utilizatorii inscrisi pot initia subiecte de discutie si pot raspunde la subiectele existente.
Portaluri

Portalurile cuprind informatii generale din agricultura, stiri, finantari si forum de discutii.

http://www.agroinfo.ro/
http://www.fermierul.ro/modules.php?name=Topics


http://www.gradinamea.ro/

Anunturi

Paginile urmatoare contin anunturi de mica publicitate pentru produse agricole, alimentare, masini si utilaje, precum si anunturi imobiliare.

http://www.anunturi-agricole.ro/http://www.anuntagricol.ro/
http://www.anunturi-agricultura.ro/

Reviste

Librarii online

Resurse tehnice pe categorii

Plante

http://www.mefimagro.ro/
Firma care produce si comercializeaza seminte de legume, flori si plante furajere.http://www.seminte.de/
Magazin online de seminte de legume si flori.
Plante medicinale

http://plantemedicinale.crestere-melci.ro/


Informatii despre cultivarea plantelor medicinale celor mai raspandite, particularitati climatice, utilizare, perioade de recoltare etc.

http://www.cartiagricole.ro/carte/Plante-Medicinale/9


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cultura plantelor medicinale, precum si despre alte domenii ale agriculturii.


Cereale si plante tehnice

http://forum.agroinfo.ro/index.php?showforum=1


Forum de discutii si anunturi despre cereale si plante tehnice


http://www.anunturi-agricole.ro/cereale-si-plante-tehnice/toate_tipurile/toate_judetele/


Forum de discutii si anunturi despre cereale si plante tehnice


http://www.agroshop.ro/-c-21_24.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cultura cerealelor si plantelor tehnice, precum si despre alte domenii ale agriculturii.


http://www.incda-fundulea.ro/50ani/prodsem.html


Informatii specifice despre cereale si plante tehnice de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola.
http://www.bursaagricola.ro/Bursa-Cerealelor.html


Anunturi de vanzare-cumparare cereale si plante tehniceLegumicultura

http://www.legumicultura.ro/


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre legumicultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.cartiagricole.ro/carte/Legume/o


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre legumicultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.agroshop.ro/-c-21_27.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre legumicultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.ziarulgorjului.ro/ar/de-actualitate/activitatea-n-legumicultur-ncepe-din-ianuarie/


Informatii despre lucrarile de primavara timpurie in legumicultura

http://www.bursaagricola.ro/Bursa-Legumelor.html


Anunturi de vanzare-cumparare legume.


Horticultura

http://www.gradinamea.ro/index.html


Portal pentru cei pasionati de cultuvarea florilor, gradinarit si amenajari.

http://www.bioproduct.ro/index2.htm


Informatii despre cultivarea plantelor decorative, de apartament, diferite articole despre gradinarit.

http://www.eco-horticultura.ro/main.html


Firma producatoare de material dendrologic, presteaza si servicii de proiectare si amenajare peisagistica.

http://www.cartiagricole.ro/carte/Flori/e


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre horticultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.


Gradinarit si plante de apartament

http://www.planteonline.ro/index.php?


Informatii despre cultivarea plantelor decorative, de apartament, diferite articole despre gradinarit.

http://egradini.ro/


Informatii despre cultivarea plantelor decorative, de apartament, diferite articole despre gradinarit.

Forumuri

Pomicultura

http://www.statiuneabaneasa.ro/


Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa - Bucuresti este institutie publica care functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si in directa coordonare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Maracineni, Arges.

Statiunea desfasoara o gama larga de activitati, de la cele de cercetare si dezvoltare la activitati comerciale, prestari de servicii si consultanta.


http://www.cartiagricole.ro/carte/Pomicultura/j


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre pomicultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.agroshop.ro/-c-21_25.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre pomicultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://sfaturipomicole.tripod.com/id2.html


Ghid practic pentru cei care doresc sa cultive pomi fructiferi, pe suprafete mai mari sau mai mici.

http://www.bursaagricola.ro/Bursa-Fructelor.html


Anunturi de vanzare-cumparare fructe.


Viticultura

http://www.cartiagricole.ro/carte/Viticultura/x


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre viticultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.agroshop.ro/-c-21_26.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre viticultura, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.gradinamea.ro/Calendarul_lucrarilor_la_vita_de_vie_3804_537_1.html


Tipurile de lucrari la vita de vie si perioadele in care se realizeaza acestea.

http://www.wineromania.com/index.jsp?page=index


Portal al vinurilor romanesti. Contine informatii in limbile romana si engleza, fiecare versiune avand grupuri tinta diferite si, deci, continand unele informatii diferite.

http://www.tehnologii-viticole.ro/prezentare.html


Proiectul propune elaborarea unor tehnologii performante pentru fiecare zona viticola din vestul Romaniei in corelatie cu conditiile climatice specifice, resursele pedologice, sortimentele varietale si principiile viticulturii durabile.

Silvicultura

http://www.fonduri-structurale-europene.ro/pndr/imbunatatirea-valorii-economice-padurii.html


Prezentarea Masurii 122 din Planul National de Dezvoltare Durabila, care are ca scop imbunatairea valorii economice a padurii.

http://www.hamangiu.ro/upload/files/lg.%20fondului%20funciar%20-%20extras.pdf


Codul Silvic, legea de baza in administrarea fondului forestier.

http://www.forestier.ro/?section=articolePage&idCapitol=27&idArticol=298&lang=Ro


Proiectul propune elaborarea unor tehnologii performante pentru fiecare zona viticola din vestul Romaniei in corelatie cu conditiile climatice specifice, resursele pedologice, sortimentele varietale si principiile viticulturii durabile.

http://www.certificareforestiera.ro/index.php?page=cmf


Informatii despre procedurile necesare pentru certificarea padurilor, exploatarea rationala a resurselor forestiere si promovarea statutului de manager forestier

http://www.green-report.ro/category/tag/fond-forestier


Versiunea online a revistei Green Report aduce informatii din domeniul forestier prin perspectiva ecologiei si conservarii naturii.Pentru mai multe informatii despre mediu vezi si Mediu - Colectie de resurse onlinehttp://www.universulpadurii.ro/index.phtml


Portal de informatii din domeniul forestier, al turismului si ecologiei.


Animale

Cresterea animalelor

Avicultura

http://www.bioavirom.ro/


Asociatia BioAviRom isi propune initierea Initierea, organizarea si dezvoltarea productiei avicole ecologice la nivel national, prin promovarea tehnologiilor si a practicilor moderne de management, marketing, inspectie si certificare a productiei ecologice, in conformitate cu normele UE si a legislatiei din Romania.Pasari de curte

http://www.gainiderasa.ro/arhiva.htm


Sfaturi practice pentru cresterea gainilor, ratelor si gastelor de rasa. Pagina web apartine unei familii de producatori din judetul Sibiu.


http://forum.agroinfo.ro/index.php?showtopic=83


Discutii online despre cresterea pasarilor de curte
Struti

http://www.bursaagricola.ro/Info-CRESTEREA_STRUTILOR-4-25000-1.html


Informatii despre struti, tehnici de crestere a strutilor, cum se realizeaza o ferma etc.http://www.struti.ro/


Cel mai cuprinzator portal cu informatii necesare pentru cresterea strutilor.
Prepelite

http://www.bursaagricola.ro/Info-CRESTEREA_PREPELITELOR-4-24950-1.html


Informatii despre prepelite, tehnici de crestere a prepelitelor, cum se realizeaza o ferma etc.http://www.cartiagricole.ro/carte/Pasari/h


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea pasarilor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.http://www.oua-de-prepelita.ro/


Informatii despre cresterea prepelitelor, beneficii ale oualor de prepelita si chiar retete culinare! Aceasta pagina web apartine unei firme producatoare de carne si oua de prepelita din Bucuresti.
Porumbei

http://www.porumbei.ro/


Informatii despre porumbei si columbofilie, tehnici de crestere a porumbeilor, forum de discutii etc.http://www.pigeonclub.ro/


Clubul crescatorilor de porumbei din Romania
Bovine

http://www.cresterea-taurinelor.ro/


Puteti gasi pe acest site informatii despre Asociatia Generala a Crescatorilor de Taurine din Romania (AGCTR) si despre sase asociatii judetene ale crescatorilor de taurine care sunt centre-pilot ale Proiectului romano-german „Dezvoltarea ameliorarii taurinelor in Romania“.
http://www.bovine.home.ro/


Sursa complexa de informatii despre bovine, realizata de facultatea de Medicina Veterinara Bucurestihttp://www.cartiagricole.ro/rezultate/rase-de-bovine-import


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.http://www.cartiagricole.ro/carte/Vaci/y


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.Iepuri

http://www.cartiagricole.ro/carte/Iepuri/v


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.iepuri.info/cerere-oferta-iepuri.html


Informatii pentru crescatorii de iepuri, anunturi de mica publicitate.

http://www.afaceri-iepuri.ro/


Ghid practic pentru cei care doresc sa inceapa o afacere cu iepuri vii sau preparate din carne de iepure. Pagina web este realizata de o firma din Sibiu.
Porcine

http://www.cartiagricole.ro/carte/Porcine/p


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.
http://www.recolta.eu/rase-de-porci-porcul-de-bazna-rasa-romaneasca-de-porcine/


Informatii despre rasa autohtona porcul de Bazna.


http://4cluj.blogspot.com/2008/11/idee-afacere.html


Informatii pentru crescatorii de porcine, rase de porci cu caracteristicile lor principale


Ovine

http://www.cartiagricole.ro/carte/Ovine/z


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

http://www.agroshop.ro/ovine-caprine-ghid-practic-crestere-p-155.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

Cabaline

http://www.calulmagazin.com/articole.php?categorie=26&articol=113


Revista de specialitate pentru cresterea cailor de rasa.

http://www.caiderasa.ro/
Portal cu anunturi, informatii si noutati despre cai de rasa, herghelii si concursuri hipiceMelci

http://www.bursaagricola.ro/Info-CRESTEREA_MELCILOR-4-23640-1.html


Informatii despre melci, tehnici de crestere a melcilor, cum se realizeaza o ferma etc.

http://www.crestere-melci.ro/


Portal cu informatii si stiri legate de cresterea melcilor.

http://www.fermacumelci.ro/files/main.php


Informatii despre cresterea melcilor, beneficii ale carnii de melci si chiar retete culinare! Aceasta pagina web apartine unei firme producatoare de melci din Iasi.


Vipere

http://www.viperzone.ro/


Portal care promoveaza cresterea legala a viperelor pentru venin si contine sfaturi si indrumari pentru realizarea unei crescatorii de succes.

http://www.jurnalul.ro/index.php?section=rubrici&article_id=22136


Informatii despre cresterea si comercializarea viperelor.

http://www.pravaliata.ro/vipere.htm


Informatii despre cresterea si comercializarea viperelor.

http://www.cartiagricole.ro/rezultate/cresterea-viperelor


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.


Viermi de matase

http://www.bursaagricola.ro/Info-INCUBAREA_OUALOR_DE_VIERMI_DE_MATASE-4-24832-1.html


Informatii despre viermii de matase, tehnici de crestere a viermilor de matase, cum se realizeaza o ferma etc.
http://www.cartiagricole.ro/carte/Viermi-de-matase/m


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.

Pescuit si piscicultura

http://www.carti.info/carti/211/Piscicultura


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.


http://www.agroshop.ro/-c-21_39.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.http://www.cartea-mea.ro/carte/piscicultura-practica--i16028


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre cresterea animalelor, precum si despre alte domenii ale agriculturii.http://www.agvps.ro/pescuitul_sportiv.php


Sectiunea dedicata pescuitului sportiv de pe pagina Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania


Apicultura

http://www.apicultura.lx.ro/


Portal cu informatii generale dedicat crescatorilor de albine
http://www.albine.ro/


Informatii despre cresterea albinelor, valorificarea mierii si utilizarea produselor apicole in medicina naturista. Aceasta pagina contine si o sectiune de forum, la care puteti avea acces daca va inregistrati.
http://www.echipamentapicol.lx.ro/


Informatii despre echipamente, utilaje si materiale necesare cresterii albinelor.
http://www.agrolink.evonet.ro/


Aceasta pagina web contine legaturi utile spre paginile specializate in domeniul apiculturii.

http://ro.beekeeping.wikia.com/wiki/Pagina_principal%C4%83


Apicultura Wiki este o sursa libera de informatii din domeniul apiculturii, dezvoltata in mod colaborativ de catre voluntari.

Apicultura wiki include articole despre apicultori renumiti, productia de miere, marketingul mierii, articole tehnice, articole despre noi tehnologii, evenimente si oportunitati in afaceri. Aceasta wiki de nisa este destinata apicultorilor care doresc sa-si impartaseasca experientele din acest domeniu, dar si pentru cei interesati de albine, apicultura in general


Asociatii, organizatii

http://www.apiromcoop.ro/

Cooperativa Apirom este o societate comerciala profesionala a apicultorilor, constituita in scopul promovarii intereselor economice ale membrilor ei.

Grupuri de discutii, forumuri

http://pets.groups.yahoo.com/group/apicultoriRO/


Apicultori RO este un grup de discutii , noncomercial , deschis tuturor categoriilor de apicultori romani , profesionisti sau hobbysti. Scopul grupului este acela de a promova apicultura in Romania si face parte dintr-un proiect mai amplu ce include un site de apicultura http://apicultura.110mb.com/, un forum de apicultura http://stuparitul.3xforum.ro/, un forum de anunturi apicole http://anunturiapicole.3xforum.ro/ si un site cu link-uri apicole http://www.agrolink.evonet.ro/http://pets.groups.yahoo.com/group/apicultura_pasiune/
Acest grup se adreseaza in special celor care vad in apicultura un mod de destindere.http://pets.groups.yahoo.com/group/publicitate_apicola/
Tot ce se poate vinde si cumpara in domeniul apicol [rame, stupi, pavilioane, familii de albine, polen, propolis, ceara, miere]… Sunteti liber sa postati orice oferte sau cereri din acest domeniu.http://tech.groups.yahoo.com/group/stuparitul_new/
Acest grup este un forum public pentru toti apicultorii din Romania, nu este proprietatea individuala a nimanui. Pe acest grup aveti dreptul sa postati orice mesaj doriti legat de apicultura.http://stuparitul.3xforum.ro/


Forum-ul STUPARITUL , este un forum de apicultura infiintat pentru uzul apicultorilor romani si apartine site-ului www.apicultura.lx.ro. Pentru a participa la discutii trebuie sa va inscrieti.http://apiardeal.3xforum.ro/


Forum dedicat apiculturii si apicultorilor. Pentru a participa la discutii trebuie sa va inscrieti.

http://anunturiapicole.3xforum.ro/


Forum dedicat apiculturii si apicultorilor. Pentru a participa la discutii trebuie sa va inscrieti.


Ciuperci

http://ciuperci.crestere-melci.ro/


Informatii despre cultivarea si comercializarea ciupercilor, proprieti benefice ale ciupercilor, specii de ciuperci care pot fi cultivate in ferme.

http://ciuperci.daky.ro/proiecte-amenajari-ciupercarii.html


Aceasta pagina web contine informatii cu privire la finantarea proiectelor de ciupercarii, documentatii, echipamente si specii de ciuperci care pot fi cultivate in ferme.

http://www.totalmush.com/fungi/


Informatii generale despre ciuperci si plante de gradina.

Forumuri

Resurse dezvoltare rurala

http://www.agroshop.ro/ingineria-managementul-resurselor-pentru-dezvoltare-rurala-p-129.html


Librarie online de unde se pot cumpara carti despre dezvoltare rurala, precum si despre alte domenii ale agriculturii.
http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/assistance/index_ro.htm


Descriere si informatii despre Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, in special componenta de dezvoltare rurala durabila.

http://www.dezvoltaredurabila.eu/index.php?pid=5&spid=16&sspid=30&art=33


CENTRUL TRANSFRONTALIER DE RESURSE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA Proiect realizat cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prin Programul de Vecinatate Romania – Republica Moldova 2004-2006. Scopul proiectului este realizarea unei structuri transfrontaliere regionale permanente care sa contribuie la intarirea relatiilor dintre organizatiile neguvernamentale si institutiile publice locale interesate de Dezvoltarea Durabila a regiunii de granita Romania - Republica Moldova.
http://www.fonduri-structurale-europene.ro/pndr/activitatea-retelei-nationale.html


Aceasta pagina web prezinta activitatile si resursele retelei nationale de Dezvoltare Rurala.

http://www.agromediu.ro/indexro.shtml?cmd%5B162%5D=i-214-7726e470f679665fd84b1abecfccf4d5


Informatii despre platile de agromediu si conservarea naturii in contextul dezvoltarii rurale durabile.Invatamant agricol, cursuri in domeniu

http://www.usamvcluj.ro/html/facultati/agric.html


Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca

http://cis01.central.ucv.ro/agricultura/


Facultatea de Agricultura din cadrul Universitatii din Craiova

http://www.univagro-iasi.ro/agricultura/


Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi

http://www.usamv.ro/


Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti

http://www.postuniversitar.ro/lista.php?prel_domeniu=Horticultura,%20Silvicultura


Cursuri postuniversitare in domeniul agriculturii si industriei alimentare

http://www.fermierul.ro/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=2


CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA PENTRU FERMIERI - prin invatamant la distanta -
 
agricultura-si-dezvoltare-rurala-colectie-de-resurse-online.txt · Ultima modificare: 2009/11/25 17:07 (editare externă)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki